Privatumo pranešimas

Last updated: January 2021    See previous versions

  ĮŽANGA

   

  Jūsų privatumas Signify bendrovei yra svarbus.

   

  Mes parengėme šį Pranešimą apie privatumo apsaugą (taip pat vadinamą “Pranešimu”) lengvai suprantamu būdu, kad jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius asmens duomenis mes apie jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome. Turėkite omenyje, kad asmens duomenys (šiame Pranešime taip pat vadinami “duomenimis” arba “jūsų duomenimis”) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

   

  Prašome turėti omenyje, kad Signify yra tarptautinė bendrovė ir todėl šis Pranešimas gali būti pakeistas ar papildytas tam, kad atitiktų vietinius reikalavimus ir kad jums būtų suteikta papildoma informacija apie tai, kaip mes tvarkome jūsų duomenis naudojantis konkrečiais Signify gaminiais, paslaugomis, sistemomis ar programine įranga. Gaminiams arba paslaugoms (įskaitant veikimą internete ir programinėje įrangoje), kurios gali apimti specifišką jūsų duomenų apdorojimą, šis Pranešimas gali būti papildytas mūsų gaminiams specifiniais pranešimais, kuriuose pateikiama papildoma informacija apie jūsų duomenų, susijusių su gaminiu ar paslauga, apdorojimą. Šiuos specifinius privatumo pranešimus rasite apsilankę mūsų Signify Privatumo skyriaus tinklalapyje (dalyje „Teisinė informacija“).

   

  Mes labai rekomenduojame jums skirti laiko visam šiam Pranešimui perskaityti. Jei nesutinkate su šiuo Pranešimu, prašome nepateikti mums savo asmens duomenų.

  KADA ŠIS PRANEŠIMAS YRA AKTUALUS?

   

  Šis Pranešimas paaiškina, kaip mes renkame ir naudojame jūsų duomenis, pvz.:

  • kai jūs lankotės klientams skirtuose tinklalapiuose arba socialiniuose tinkluose arba naudojatės jais ar programėlėmis;
  • įsigyjate arba naudojate mūsų gaminius, paslaugas, sistemas ar programėlės;
  • užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitus rinkodaros pranešimus;
  • teikiate mums savo prekes ar paslaugas;
  • susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi;
  • dalyvaujate mūsų verslo renginiuose arba kitaip bendraujate su mumis (tiesiogiai ar netiesiogiai) kaip vartotojas, verslo klientas, partneris, (tarpinis) tiekėjas, rangovas ar kitoks asmuo, turintis su mumis verslo santykių.

   

  Šis Pranešimas apie privatumą jums taikomas tik tuo atveju, jei mes laikomi duomenų valdytoju tvarkant jūsų asmens duomenis. Jei mes veikiame kaip duomenų tvarkytojas, jūsų asmens duomenys reglamentuojami pagal duomenų valdytojo pasidalintą Pranešimą apie privatumą.

  KAS YRA Signify?

   

  Mes, Signify, esame pasaulinė organizacija, lyderiaujanti bendrojo apšvietimo rinkoje, užimanti išskirtinį konkurencinį pranašumą ir turinti pripažintą kompetenciją kuriant, gaminant ir taikant inovatyvius apšvietimo gaminius, sistemas ir paslaugas.

   

  Šiame Pranešime naudojami terminai “mes” arba “Bendrovė” nurodo jūsų duomenų valdytoją pagal šį Pranešimą, konkrečiai – Signify filialą, su kuriuo jūs turėjote, turite ar turėsite verslo santykių, arba kuris kitais atvejais sprendžia, kurie jūsų duomenys yra renkami ir kaip naudojami, o taip pat Signify Netherlands B.V. (Registracijos kodas 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Prašome turėti omenyje,  kad Signify filialai apima dukterines bendroves, kurias valdo Signify N.V. tiesiogiai arba netiesiogiai nuosavybės teisėmis. Signify filialų sąrašą galite gauti susisiekę su Signify Privatumo skyriumi (kontaktinius duomenis rasite žemiau esančiame skyriuje “Kokius  jūs turite pasirinkimus?”).

  KOKIO POBŪDŽIO DUOMENIS MES APIE JUS RENKAME?

   

  Priklausomai nuo to, kas jūs esate (pvz., klientas, vartotojas, tiekėjas, verslo partneris ir t.t.) ir kaip su mumis bendraujate (pvz., internetu, ne internetu, telefonu ir t.t.), mes tvarkome skirtingus jūsų duomenis. Mes galime rinkti jūsų duomenis, pavyzdžiui, jums lankantis vartotojams skirtuose tinklalapiuose, ar socialiniuose tinkluose, naudojantis jais arba programėlėmis, perkant ar naudojantis mūsų gaminiais, paslaugomis, internetiniais įrankiais, nešiojamųjų įrenginių programėlėmis, sistemomis, užsisakote mūsų naujienlaiškius, įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, tiekiate mums savo prekes arba paslaugas, susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, dalyvaujate mūsų verslo renginiuose, mūsų organizuojamuose konkursuose, akcijose ir apklausose arba kitaip su mumis bendraujate. Duomenys, surinkti apie jūsų veiklą mūsų tinklalapiuose ir naudojimąsi mūsų paslaugomis, atskirai negali atskleisti konkrečios jūsų tapatybės arba būti tiesiogiai susiejami su asmeniu, tačiau kartu su kitais duomenimis jie gali būti susiejami su jumis.

   

  Žemiau rasite duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

   

  Jūsų tiesiogiai teikiama mums informacija

  Duomenų kategorijos
  Duomenų pavyzdžiai
  Asmens tapatybės nustatymo duomenys
  Vardas, pavardė, lytis, gimimo data
  Kontaktiniai duomenys
  E-pašto adresas, telefono numeris, adresas, šalis
  Paskyros prisijungimo informacija
  Prisijungimo vardas, slaptažodis ar kiti apsaugos kodai
  Nuotraukos, citatos ir / arba vaizdo įrašai, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę
  Nuotraukos, įkeltos į Signify paskyras ar kitaip mums pateiktos, pvz., internetinio seminaro arba interviu kontekste.
  Finansiniai duomenys
  Kreditinės kortelės duomenys, banko sąskaitos duomenys
  Bet kokia kita informacija, kuria jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Signify arba jos filialais
  Atsiliepimai, nuomonės, vertinimai, komentarai, įkelti failai, interesai, mūsų vidaus auditui skirta informacija

  Galiausiai, jei lankotės mūsų patalpose, saugumo sumetimais mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus vaizdo įrašuose arba kitomis elektroninėmis, skaitmeninėmis ar bevielėmis stebėjimo sistemomis ar prietaisais (pvz., uždaromi vaizdo stebėjimo sistemomis (CCTV)).

   

  Automatiškai mūsų renkama informacija

  Jums lankantis ar naudojantis mūsų tinklalapiais ar programine įranga, užsisakant mūsų naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su mumis mūsų skaitmeniniais kanalais, greta informacijos, kurią pateikiate patys, mes galime rinkti informaciją, kurią mums siunčia jūsų kompiuteris, mobilus telefonas ar kita prieigos priemonė. Pavyzdžiui, mes galime rinkti:

  Duomenų kategorija
  Duomenų rūšių pavyzdžiai
  Prietaiso duomenys
  Modelis, tarptautinis mobiliojo ryšio įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris ir kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, interneto protokolo (IP) adresas, operacinės sistemos versija, prietaiso nustatymai, naudojami prisijungimui prie paslaugų, ir prietaiso konfigūracija
  Veiksmų informacija
  Naudojimosi mūsų gaminiais ir paslaugomis arba su mumis susijusiais gaminiais ir paslaugomis laikas, trukmė ir būdas
  Vietos informacija
  Jūsų buvimo vieta (nustatyta pagal jūsų internetinio protokolo (IP) adresą, „Bluetooth“ signalais ir identifikatoriais ar kitas vietos nustatymo technologijas), apie kurią informacija gali būti renkama jums pasirinkus su vieta susijusius gaminius ar  nustatymus, pavyzdžiui per mūsų programinę įrangą
  Apšvietimo sistemų informacija
  Unikalūs apšvietimo sistemų identifikatoriai, prietaise saugoma apšvietimo sistemų informacija
  Kita informacija apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų skaitmeniniais kanalais ar gaminiais
  Programinės įrangos, kuria naudojatės, ar tinklalapių, kuriuose lankotės, nuorodų, kurias paspaudžiate mūsų reklaminiuose e-laiškuose, judesio jutiklių duomenys

  Informacija, kurią mes galime rinkti iš kitų šaltinių

  Taikomų įstatymų numatyta apimtimi, greta mūsų tinklalapių, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų, mes taip pat galime gauti informaciją apie jus iš kitų šaltinių, pvz., viešų duomenų bazių, rinkodaros partnerių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.

   

  Informacija, kurią galime rinkti iš skirtingų šaltinių jūsų profilyje

  Jei mums nurodėte, kad norite gauti suasmenintus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, galime kaupti duomenis iš skirtingų šaltinių (tiek vidinių, tiek išorinių), kad geriau suprastume jūsų pasirinkimus ir pomėgius bei galėtume jums pateikti aktualesnių pasiūlymų. Visada galite nesutikti su tokia veikla ją atšaukdami. Konkrečiai, jūs visuomet galite atsisakyti gauti su reklama susijusius e-laiškus vadovaudamiesi atsisakymo instrukcijomis, kurios pateiktos kiekviename e-laiške. Jeigu galite prisijungti prie Signify paskyros, jums gali būti prieinama galimybė pakeisti pranešimų nustatymus atitinkamoje mūsų tinklalapio arba paskyros dalyje. Norėdami atsisakyti gauti su reklama susijusius pranešimus, jūs visada galite su mumis susisiekti (kontaktinius duomenis rasite žemiau skyriuje „Kokius jūs turite pasirinkimus?“).

  KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

   

  Kai lankotės ar naudojate mūsų tinklalapius ir (arba) programinę įrangą, galime užregistruoti jūsų IP adresą, naršyklės tipą, operacinę sistemą, nukreipiantį tinklalapį, jūsų bendrąją geografinę vietą, nurodomą jūsų IP adreso, naršymo tinklalapyje veiksmus, veiksmus programinėje įrangoje ir tai, ar ir kaip naudojate mūsų tinklalapiuose ir programinėje įrangoje pasiekiamą turinį. Šiai informacijai rinkti naudojame skirtingus metodus, įskaitant mūsų pačių slapukus ir trečiųjų šalių slapukus. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas, skaitykite mūsų Pranešime apie slapukus. Tiek, kiek jūs sutinkate, galime gauti jūsų vietos duomenis arba pasiekti tam tikrus duomenis, saugomus jūsų mobiliajame telefone, pvz., nuotraukas, balso instrukcijas ir kontaktus.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas, skaitykite mūsų Pranešime apie slapukus (kurį galima rasti Signify privatumo skyriaus tinklalapyje, dalyje „Teisinė informacija“). Naudodami mūsų slapukų nustatymų funkciją, galite valdyti savo nustatymus.

  KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

   

  Mes galime naudoti jūsų duomenis įvairiems teisėtiems veiksmams ir verslo tikslais.

  Žemiau rasite sąrašą tikslų, kuriais mes galime naudoti jūsų duomenis:

  Tikslai
  Pavyzdžiai
  (Potencialių) klientų, tiekėjų ir / arba verslo partnerių įvertinimas ir (pakartotinis) patikrinimas
  Audito atlikimas
  Sutarčių sudarymas ir vykdymas
  Pardavimai, sąskaitų išrašymas, gaminių ar paslaugų pristatymas, registracija nešiojamųjų įrenginių programėlėse ar tinklalapiuose, dalyvavimas mokymuose, garantija, paslaugų pranešimai, klientų aptarnavimas
  Klientų aptarnavimas (jūsų prašymu)
  Pagalbos teikimas ryšių kanalais, pvz., per klientų ar užklausų aptarnavimo centrus
  Tiesioginė rinkodara
  Bendravimo su vartotojais ir / arba verslo klientais (tik tam tikrose šalyse), įskaitant potencialius klientus, skatinimas, e-laiškai ir / arba elektroninė reklama, rinkos tyrimai, asmeniškai pagal jūsų pasirinkimus, pomėgius ar profilio informaciją pritaikytų gaminių ir pasiūlymų (pvz., mūsų tinklalapiuose, programinėje įrangoje ar kitais ryšio kanalais) pateikimas
  Mūsų interesų / turto saugumas ir apsauga
  Techninių ir organizacinių saugumo priemonių taikymas bei palaikymas, vidaus audito ir tyrimų atlikimas, galimų interesų konfliktų vertinimas
  Teisinių pareigų vykdymas
  Duomenų atskleidimas valdžios institucijoms ar rinkos priežiūros įstaigoms pagal šalių, kuriose mes veikiame, įstatymus, pvz., mokesčių ir socialinio draudimo įmokos, pareigos saugoti įrašus ir teikti pranešimus, veiklos atitikties auditas, valstybiniai patikrinimai ir kiti reikalavimai iš valdžios institucijų ar valstybinių tarnybų, teisinės procedūros, pvz., šaukimai į teismą, savo teisių gynimas ir veiksmai, susiję su bet kokiais vidiniais skundais ar pretenzijomis 
  Teisinių reikalavimų gynyba
  Teisinių reikalavimų, su kurias mes esame ar galime būti susiję, pareiškimas, vykdymas ar gynyba
  Produktų kūrimas
  Pagerinti jums ir kitiems teikiamas paslaugas, produktus, internetines paslaugas, nešiojamųjų įrenginių programinę įrangą ir ryšius.

   

  Galite pasirinkti dalyvauti loterijose, žaidimuose arba kituose konkursuose („Konkursas“) mūsų tinklalapyje. Kai dalyvaujate Konkurse, naudojame jūsų duomenis, kad galėtumėte dalyvauti, kad jus identifikuotume, užkirstume kelią / aptiktume sukčiavimą ir įteiktume jums prizą (laimėjimo atveju). Šių duomenų tvarkymą pirmiau aprašytame kontekste laikome reikalingu sutarties vykdymo tikslais. Perskaitykite atitinkamo Konkurso taisykles ir sąlygas, kur pateikta daugiau informacijos.

   

  Jeigu mes prašome jūsų pateikti savo duomenis, bet jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais mes negalėsime užtikrinti pilno mūsų gaminių, paslaugų, sistemų ar programinės įrangos veikimo. Taip pat gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime įgyvendinti kai kurių jūsų prašymų.

   

  Jūs esate atsakingi už tai, kad su mumis bendrinama informacija nepažeistų jokios trečiosios šalies teisių.

  KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS RINKODAROJE?

   

  “Signify Netherlands B.V.” ir kitos atitinkamos su Signify susijusios bendrovės gali jums reguliariai siųsti reklaminius pranešimus apie savo gaminius, paslaugas, renginius ir akcijas.

  Tokiuose reklaminiuose pranešimuose, be kita ko, gali būti naudojamas “PHILIPS”, “HUE“, “SIGNIFY“ ir / arba “INTERACT“ prekinis ženklas ir jie gali būti siunčiami įvairiais kanalais: e-paštu, SMS žinutėmis, paprastu paštu, trečiųjų šalių socialiniais tinklais. Dabartinis prekių ženklų sąrašas pateikiamas čia.

   

  Mes taip pat galime su jumis susisiekti dėl Signify bei kitų trečiųjų šalių, teikiančių mūsų gaminius ir paslaugas papildančius gaminius ir paslaugas, informacijos, gaminių, paslaugų, renginių ir reklamos, kurie, sprendžiant pagal tai, kaip naudojate mūsų gaminius, mūsų manymu, gali būti jums aktualūs, arba siekdami padidinti funkcionalumą, iš esmės radę šią trečiąją šalį, kuri siūlo konkrečias paslaugas ar sprendimus, tenkinančius jūsų poreikius, arba siekdami optimizuoti tai, kaip naudojatės mūsų gaminiais ir paslaugomis. Jūsų registracijos duomenų su patikimais partneriais nebendrinsime, nebent tam turėsime svarią priežastį.

   

  Jeigu tai leidžia ir (arba) to reikalauja taikomi įstatymai arba jeigu turime jūsų sutikimą pritaikyti pranešimus pagal jūsų nustatymus ir veiksmus bei teikti jums geriausias suasmenintas paslaugas, galime analizuoti ir sujungti visą informaciją, susijusią su jūsų duomenimis, ir duomenis apie jūsų veiklą naudojantis mūsų paslaugomis. Šią informaciją taip pat galime naudoti tam, kad sukurtume savo auditorijos segmentus, kurie parodytų, kuriais mūsų gaminiais ir (arba) paslaugomis domisi vartotojai, bei galėtume sekti, ar mūsų rinkodaros pastangos sėkmingos. Galime saugoti įrašus apie tai, ar atidarote mūsų elektroninį pranešimą, bei nuorodas, kurias paspaudžiate mūsų elektroniniame pranešime.

  KOKIŲ JŪS TURITE PASIRINKIMŲ SOCIALINIUOSE TINKLUOSE?

   

  Kai atliekate tam tikrus veiksmus arba bendraujate socialinių tinklų kanaluose / puslapiuose / pasiūlymuose ir tinklaraščiuose (pvz., kai paspaudžiate mygtuką „Patinka“ arba „Dalintis“, skelbiate ir dalinatės komentarais ir kai pateikiate vertinimus bei apžvalgas), jūsų duomenis tvarko trečioji šalis, kuri mums teikia socialinio klausymosi paslaugas. Tai reiškia, kad socialinio klausymosi paslaugas teikianti trečioji šalis saugos jūsų internetu viešai prieinamų veiksmų, prie kurių trečioji šalis mums suteikė prieigą, kopiją. Jūsų duomenys, kuriuos renkame, apima viešai pasiekiamus duomenis, kuriuos pateikiate socialiniuose tinkluose. Jie renkami iš susijusių socialinių tinklų paslaugų teikėjų per trečiąją šalį, kuri teikia socialinio klausymosi paslaugas. Jūsų duomenis naudojame tam, kad susidarytume bendrą vaizdą apie žmonių nuomonę mūsų ir mūsų prekių ženklų atžvilgiu, kad išspręstume problemas ir (arba) patobulintume savo gaminius ir paslaugas ir (arba) su jumis pradėtume pokalbį dėl reklaminės akcijos. Jei nenorite dalintis šia informacija su mumis, kaip aprašyta pirmiau, nevykdykite jokios veiklos mūsų socialinių tinklų kanaluose.

   

  Iš savo socialinių tinklų puslapių ir kampanijų gauname lankytojų statistinius duomenis. Nors Signify ir mūsų socialinių tinklų paslaugų teikėjas atsako už šiuos lankytojų statistinius duomenis, pagrindinis jūsų kontaktinis subjektas yra atitinkamas socialinių tinklų paslaugų teikėjas. Jis tvarko jūsų užklausas dėl pasinaudojimo savo teisėmis bei skundus, jei tokių turite. Jei reikia, mes padedame atitinkamam socialinių tinklų paslaugų teikėjui atsakyti į jūsų užklausas arba skundus. Daugiau informacijos apie asmens duomenis, kuriuos gauname iš socialinių tinklų teikėjų, ir tai, kaip pakeisti nustatymus, rasite socialinių tinklų teikėjų tinklalapiuose ir privatumo politikose.

  KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS KITUOSE PRANEŠIMUOSE?

   

  Klientų apklausų pranešimai: nuolat siekiame gerinti savo paslaugas, kad jos labiau atitiktų klientų poreikius. Todėl galime naudoti jūsų duomenis (kliento ID ir el. pašto adresą), kad pakviestume jus į klientų ar rinkodaros tyrimų kampaniją. Šiuos mūsų tyrimus gali atlikti ir trečiosios šalys. Tokiu būdu padedate mums tobulėti. Šio tipo pranešimus jums siunčiame tik gavę išankstinį jūsų sutikimą, nebent jis nebūtinas pagal galiojančius įstatymus.

                                  

  Pageidaujami pranešimai: tam tikrais atvejais galite norėti, kad Signify elektroniniais pranešimais jus informuotų apie konkretų dalyką, tačiau nenorėti sutikti su mūsų rinkodaros pranešimais. Tokiais atvejais su jumis susisieksime atsižvelgdami į jūsų pageidavimą. 

   

  Administraciniai, paslaugų ir operacijų pranešimai: iš mūsų visada gausite administracinius, paslaugų ir operacijų pranešimus, pvz., techninius ir (arba) su saugumu susijusius mūsų gaminių atnaujinimus, užsakymų patvirtinimus, pranešimus apie jūsų paskyros veiklą ir kitus svarbius pranešimus. Šio tipo pranešimų atsisakyti negalite.

  KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

   

  Kad galėtume apdoroti jūsų duomenis, galime vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

  • Jūsų sutikimas (tiktai kada teisiškai reikalaujama arba leidžiama). Jeigu mes remiamės jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu jūsų duomenų apdorojimui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
  • Būtinybė su jumis nustatyti sutartinius santykius ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
  • Būtinybė laikytis teisinių įsipareigojimų ir pareikšti, vykdyti teisinius reikalavimus arba gintis nuo jų;
  • Būtinybė saugoti savo teisėtus interesus, tame tarpe:

  o       Užtikrinti mūsų tinklų ir informacijos saugumą

  o       Administruoti ir apskritai vykdyti veiklą Bendrovėje

  o       Užkirsti kelią tariamiems ar faktiniams teisės pažeidimams, verslo klientų sutarties pažeidimams ar Signify Sąžiningumo kodekso ar kitos Signify politikos nesilaikymui ar tokius pažeidimus tirti

  o       Optimizuoti ar išplėsti mūsų rinkodaros aprėptį ir informacijos aktualumą

  • Būtinybė atsakyti į jūsų prašymus;
  • Būtinybė apsaugoti bet kokio asmens gyvybiškai svarbius interesus;
  • Bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia vietos įstatymai. 

  KADA MES DALINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS?

   

  Mes neparduodame jūsų asmens duomenų. Taip pat mes nesidaliname jokiais jūsų asmens duomenimis, išskyrus atskirais čia aprašytais atvejais.

  Jeigu siekiant šiame Pranešime apibrėžtų tikslų tai yra būtina, mes galime atskleisti jūsų duomenis šioms organizacijoms:

  • Su Signify susijusioms bendrovėms: atsižvelgiant į pasaulinį mūsų veiklos pobūdį, jūsų duomenimis gali būti dalinamasi su tam tikromis su Signify susijusiomis bendrovėmis.  Prieigą prie jūsų duomenų Signify viduje bus suteikiama pagal “būtinybės žinoti” principą;
  • Paslaugų teikėjams: kaip ir daugelis verslų, mes galime pavesti tam tikrus duomenų tvarkymo darbus patikimiems išoriniams paslaugų teikėjams, kurie galėtų atlikti tam tikras funkcijas ir teikti mums tam tikras paslaugas, pvz., informacinių ir ryšių technologijų (ICT) paslaugų teikėjams, konsultantams, krovinių vežėjams, mokėjimo paslaugų teikėjams, elektroninėms ryšio palaikymo paslaugų platformoms, konkursų paslaugų teikėjams;
  • Verslo partneriams: galime pasidalinti jūsų duomenimis su patikimais verslo partneriais, kad jie galėtų suteikti jums reikalingas paslaugas, įskaitant pokalbių paslaugų teikėjus;
  • Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja įstatymai arba kai būtina ginti savo teises, galime pasidalinti jūsų duomenimis su organizacijomis, kurios prižiūri Signify veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.
  • Profesionaliems patarėjams ir kitiems asmenims: mes galime dalintis jūsų duomenimis su kitomis šalimis, įskaitant profesinius patarėjus, pvz., bankais, draudimo bendrovėmis, auditoriais, teisininkais, buhalteriais, kitais profesionaliais patarėjais.
  • Kitoms šalims, kiek tai susiję su sandoriais dėl verslo: kartais mes taip pat galime pasidalinti jūsų duomenimis atlikdami sandorius dėl verslo, pvz., verslo ar verslo dalies pardavimas kitai bendrovei, bet kokia reorganizacija, susijungimas, bendros įmonės steigimas arba kitoks mūsų verslo, turto, ar akcijų perdavimas (taip pat ir susijęs su bankrotu ar bet kokia panašia procedūra).
  • Jūsų prašymu, jei pateikiama duomenų perkėlimo užklausa.

   

  Galime dalintis anonimizuota informacija, ataskaitomis ir analizėmis, pagrįstomis anonimizuota informacija. Galime atskleisti apibendrintą, anonimizuotą informaciją ir iš tokios informacijos gautas analizes bei ataskaitas savo paslaugų teikėjams, tiekėjams, reklamuotojams, pardavėjams, vartotojų ir rinkos tyrimų bendrovėms bei kitoms organizacijoms. Šia anonimizuota, neasmenine informacija taip pat gali būti dalinamasi su kitais vartotojais, kad jie galėtų geriau suprasti savo apšvietimo gaminio naudojimą, palyginti su kitais mūsų bendruomenėje, taip pat siekiant didinti supratimą apie saugos problemas, padėti mums apskritai gerinti savo sistemą arba kitais informaciniais tikslais. Imamės veiksmų, kad ši neasmeninė informacija nebūtų susieta su jumis, ir to paties reikalaujame iš savo partnerių.

  KADA MES PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS Į UŽSIENĮ?

   

  Dėl pasaulinio mūsų veiklos pobūdžio duomenys, kuriuos jūsų pateikiate, gali būti perduoti arba prie jų gali prieiti su Signify susijusios bendrovės ir patikimi tretieji asmenys visame pasaulyje. Todėl jūsų duomenys gali būti tvarkomi už šalies, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šiame Pranešime.

   

  Jeigu esate šalyje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, mes galime perduoti jūsų duomenis šalims už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių šalių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas šalis, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, mes imamės atitinkamų priemonių jūsų duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su Signify Privatumo skyriumi (kontaktinius duomenis rasite žemiau esančiame skyriuje “Kokius jūs turite pasirinkimus?”).

  KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

   

  Jūsų duomenis saugome laiką, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje “Kaip mes naudojame jūsų duomenis?”). Prašome turėti omenyje, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį. Kriterijai, kuriuose mes naudojame duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, apima toliau nurodytus:

  • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad galėtume teikti jums savo gaminius ar paslaugas arba vykdyti savo veiklą?
  • Ar turite pas mus paskyrą? Tokiu atveju laikysime jūsų duomenis kol jūsų paskyra bus aktyvi arba kol mes turėsime teikti jums paslaugas.
  • Ar esame teisiškai, sutartimi ar panašiai įpareigoti saugoti jūsų duomenis? Pavydžiu gali būti privalomi atitinkamos šalies duomenų saugojimo įstatymai, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tyrimui svarbius duomenis arba duomenys, kurie turi būti laikomi bylinėjimosi tikslais arba siekiant apsisaugoti nuo galimo ieškinio.

  KAIP MES UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ?

   

  Siekdami apsaugoti jūsų duomenis, mes imsimės tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą mūsų paslaugų teikėjams naudoti tinkamas priemones jūsų duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti. Deja, jokia duomenų perdavimo ar saugojimo sistema negali garantuoti 100 % saugumo. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, mes įdiegėme technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų. Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų interakcija su mumis ar jūsų duomenų apdorojimas nebėra saugūs, nedelsdami susisiekite su Signify Privatumo skyriumi, vadovaudamiesi toliau esančiame skyriuje „Kokius jūs turite pasirinkimus?“ pateiktomis instrukcijomis.

  KOKIOS YRA JŪSŲ PAREIGOS?

   

  Norėtume jums priminti, kad jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai nuo jūsų priklauso, jog duomenys, kuriuos mums pateikiate yra tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu jūs pateikiate mums kitų žmonių duomenis, jūsų pareiga yra rinkti tokią informaciją laikantis vietos teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, jūs turite informuoti kitus žmones, kurių duomenis mums pateikiate, apie šio Pranešimo turinį ir prieš tai gauti jų sutikimą.

  KOKIUS JŪS TURITE PASIRINKIMUS?

   

  Mes siekiame jums suteikti galimybę susipažinti su jūsų duomenimis. Paprastai jūs galite savarankiškai valdyti savo duomenis (pvz., prisijungdami prie savo paskyros) ir juos atnaujinti, keisti arba, jeigu tai teisėtai įmanoma, ištrinti. Tokiu atveju mes stipriai skatiname valdyti savo duomenis. Gali būti tokių atvejų, kai mes turime teisę paneigti arba apriboti jūsų teises, pvz., kai būtina ginti kitų asmenų teises ir laisves, arba atsisakyti ištrinti jūsų asmens duomenis, jei šiuos duomenis būtina tvarkyti laikantis teisinių įsipareigojimų ir (arba) pareiškiant ir vykdant teisinius reikalavimus arba ginantis nuo jų.

   

  Jūs visuomet galite susisiekti su Privatumo skyriumi, jeigu norite:

  • peržiūrėti, pakeisti arba ištrinti mums pateiktus duomenis (nebent Signify yra leidžiama arba privaloma saugoti tokius duomenis);
  • nesutikti su tam tikromis duomenų tvarkymo operacijomis (pvz., atsisakyti reklaminių pranešimų);
  • gauti savo duomenų kopiją (įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu – tiek, keik to reikalauja taikytini įstatymai);
  • užduoti mums bet kokius kitus klausimus, susijusius su jūsų duomenų apsauga Signify.

   

  Jei turite bet kokių klausimų ar pagrįstų užklausimų, susijusių su Signify turimų jūsų asmeninių duomenų apsauga, galite kreiptis į Signify Privatumo skyrių:

  • Paštu: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg 102, 1101CM Amsterdam Zuid Oost, The Netherlands; arba
  • Internetu: Signify Privatumo skyriaus tinklalapyje, skiltis “Privatumo prašymas”.

   

  Turėkite omenyje, kad bendrauti el. paštu ne visada saugu. Todėl siųsdami mums e-laiškus juose nepateikite slaptos informacijos.

   

  Mes dėsime visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptume į jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Tam tikrais atvejais, prieš pradėdami vykdyti jūsų prašymą, mes galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę.

  Jeigu jūsų netenkina gautas atsakymas, galite pateikti skundą atitinkamai savo jurisdikcijos reguliavimo institucijai.

  AR MES RENKAME DUOMENIS IŠ VAIKŲ?

   

  Mes  nerenkame jokios informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus.

  • Speciali pastaba vaikams iki 16 metų: jeigu esate jaunesni nei 16 metų, patariame prieš pateikiant mums savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą;
  • Speciali pastaba vaikų, jaunesnių nei 16 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip jūsų vaikai naudoja mūsų gaminius, sistemas, paslaugas, programinę įrangą (įskaitant tinklalapius ir kitus skaitmeninius kanalus), kad įsitikintumėte, jog jūsų vaikas nepateikia mums asmens duomenų neatsiklausęs jūsų leidimo.

  KADA BUS ŠIO PRIVATUMO PRANEŠIMO ATNAUJINIMŲ?

   

  Šis Pranešimas apie privatumą kartais gali būti keičiamas.

  Mes naudojame jūsų duomenis remdamiesi naujausia šio Pranešimo versija, kurią galite rasti Signify Privatumo skyriaus tinklalapyje, dalyje “Teisinė informacija”.

   

  - Signify -