Dabar lankotės „Philips lighting“ svetainėje. Jums pasiekiama lokalizuota versija.
Pasiūlymai

  Pranešimas apie privatumo apsaugą

  klientams, vartotojams ir kitiems verslo žmonėms


  Paskutinis atnaujinimas:
  2017 m. Birželį

   ĮŽANGA

    

   Jūsų privatumas Philips Lighting bendrovei yra svarbus.

    

   Mes parengėme šį Pranešimą apie privatumo apsaugą (taip pat vadinamą “Pranešimu”) lengvai suprantamu būdu, kad jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius asmens duomenis mes apie jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome. Turėkite omenyje, kad asmens duomenys (šiame Pranešime taip pat vadinami “duomenimis” arba “jūsų duomenimis”) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

    

   Prašome turėti omenyje, kad Philips Lighting yra tarptautinė bendrovė ir todėl šis Pranešimas gali būti pakeistas ar papildytas tam, kad atitiktų vietinius reikalavimus ir kad jums būtų suteikta papildoma informacija apie tai, kaip mes tvarkome jūsų duomenis naudojantis konkrečiais Philips Lighting gaminiais, paslaugomis, sistemomis ar programine įranga.

    

   Mes labai rekomenduojame jums skirti laiko visam šiam Pranešimui perskaityti.

   Jei nesutinkate su šiuo Pranešimu, prašome nepateikti mums savo asmens duomenų.

   KADA ŠIS PRANEŠIMAS YRA AKTUALUS?

    

   Šis Pranešimas paaiškina, kaip mes renkame ir naudojame jūsų duomenis, pvz.:

    

   • kai jūs lankotės klientams skirtuose tinklalapiuose arba socialiniuose tinkluose arba naudojatės jais ar programėlėmis;
   • įsigyjate arba naudojate mūsų gaminius, paslaugas, sistemas ar programėlės;
   • užsisakote mūsų naujienlaiškį;
   • teikiate mums savo prekes ar paslaugas;
   • susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi;
   • dalyvaujate mūsų verslo renginiuose;

   arba kitaip bendraujate su mumis kaip vartotojas, verslo klientas, partneris, (tarpinis) tiekėjas, rangovas ar kitoks asmuo, turintis su mumis verslo santykių.

   KAS YRA Philips Lighting?

    

   Mes, Philips Lighting, esame pasaulinė organizacija, lyderiaujanti bendrojo apšvietimo rinkoje, užimanti išskirtinį konkurencinį pranašumą ir turinti pripažintą kompetenciją kuriant, gaminant ir taikant inovatyvius apšvietimo gaminius, sistemas ir paslaugas.

    

   Šiame Pranešime naudojami terminai “mes” arba “Bendrovė” nurodo jūsų duomenų valdytoją pagal šį Pranešimą, konkrečiai – Philips Lighting filialą, su kuriuo jūs turėjote, turite ar turėsite verslo santykių, arba kuris kitais atvejais sprendžia, kurie jūsų duomenys yra renkami ir kaip naudojami, o taip pat Philips Lighting B.V. (Registracijos kodas 17061150 – High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Prašome turėti omenyje,  kad Philips Lighting filialai apima dukterines bendroves, kurias valdo Philips Lighting N.V. tiesiogiai arba netiesiogiai nuosavybės teisėmis. Philips Lighting filialų sąrašą galite gauti susisiekę su Philips Lighting Privatumo skyriumi (kontaktinius duomenis rasite žemiau esančiame skyriuje “Kokius  jūs turite pasirinkimus?”).

   KOKIO POBŪDŽIO DUOMENIS MES APIE JUS RENKAME?

    

   Priklausomai nuo to, kas jūs esate (pvz., klientas, vartotojas, tiekėjas, verslo partneris ir t.t.) ir kaip su mumis bendraujate (pvz., internetu, ne internetu, telefonu ir t.t.), mes tvarkome skirtingus jūsų duomenis. Mes galime rinkti jūsų duomenis, pavyzdžiui, jums lankantis vartotojams skirtuose tinklalapiuose, ar socialiniuose tinkluose, naudojantis jais arba programėlėmis, perkant ar naudojantis mūsų gaminiais, paslaugomis, sistemomis ar programėlėmis, užsisakote mūsų naujienlaiškius, parsisiunčiate programinės įrangos atnaujinimą, tiekiate mums savo prekes arba paslaugas, susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, dalyvaujate mūsų verslo renginiuose, mūsų organizuojamuose konkursuose, akcijose ir apklausose arba kitaip su mumis bendraujate.

    

   Žemiau rasite duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

    

   Jūsų tiesiogiai teikiama mums informacija

   Duomenų kategorijos
   Duomenų pavyzdžiai
   Asmens tapatybės nustatymo duomenys
   Vardas, pavardė, lytis, gimimo data
   Kontaktiniai duomenys
   E-pašto adresas, telefono numeris, adresas, šalis
   Paskyros prisijungimo informacija
   Prisijungimo vardas, slaptažodis ar kiti apsaugos kodai
   Nuotraukos ir / arba vaizdo įrašai, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę
   Nuotraukos, įkeltos į Philips Lighting paskyras ar kitaip mums pateiktos
   Finansiniai duomenys
   Kreditinės kortelės duomenys, banko sąskaitos duomenys
   Bet kokia kita informacija, kuria jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Philips Lighting arba jos filialais
   Atsiliepimai, nuomonės, vertinimai, komentarai, įkelti failai, interesai, mūsų vidaus auditui skirta informacija

   Galiausiai, jei lankotės mūsų patalpose, saugumo sumetimais mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus vaizdo įrašuose arba kitomis elektroninėmis, skaitmeninėmis ar bevielėmis stebėjimo sistemomis ar prietaisais (pvz., uždaromi vaizdo stebėjimo sistemomis (CCTV)).

    

   Automatiškai mūsų renkama informacija

    

   Jums lankantis ar naudojantis mūsų tinklalapiais ar programine įranga, užsisakant mūsų naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su mumis mūsų skaitmeniniais kanalais, greta informacijos, kurią pateikiate patys, mes galime rinkti informaciją, kurią mums siunčia jūsų kompiuteris, mobilus telefonas ar kita prieigos priemonė. Pavyzdžiui, mes galime rinkti:

   Duomenų kategorija
   Duomenų rūšių pavyzdžiai
   Prietaiso duomenys
   Modelis, tarptautinis mobiliojo ryšio įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris ir kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, interneto protokolo (IP) adresas, operacinės sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate prisijungimui prie paslaugų, nustatymai
   Veiksmų informacija
   Naudojimosi mūsų skaitmeniniu kanalu ar gaminiu laikas ir trukmė
   Vietos informacija
   Jūsų faktinė buvimo vieta (nustatyta pagal jūsų internetinio protokolo (IP) adresą ar kitas vietos nustatymo technologijas), apie kurią informacija gali būti renkama jums pasirinkus su vieta susijusius gaminius ar nustatymus, pavyzdžiui per mūsų programinę įrangą
   Kita informacija apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų skaitmeniniais kanalais ar gaminiais
   Programinė įranga, kuria naudojatės, ar tinklalapiai, kuriuose lankotės, nuorodos, kurias paspaudžiate mūsų reklaminiuose e-laiškuose, judesio jutiklių duomenys

   Informacija, kurią mes galime rinkti iš kitų šaltinių

    

   Taikomų įstatymų numatyta apimtimi, greta mūsų tinklalapių, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų, mes taip pat galime gauti informaciją apie jus iš kitų šaltinių, pvz., viešų duomenų bazių, rinkodaros partnerių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, priklausomai nuo jūsų socialinio tinklo nustatymų, jei pasirenkate susieti savo socialinio tinklo paskyrą su savo Philips Lighting paskyra, mes galėsime matyti tam tikrus duomenis iš jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant jūsų asmeninės paskyros duomenis.

   KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

    

   Mes galime naudoti jūsų duomenis įvairiems teisėtiems veiksmams ir verslo tikslais.

   Žemiau rasite sąrašą tikslų, kuriais mes galime naudoti jūsų duomenis:

   Tikslai
   Pavyzdžiai
   (Potencialių) klientų, tiekėjų ir / arba verslo partnerių įvertinimas ir (pakartotinis) patikrinimas
   Audito atlikimas
   Sutarčių sudarymas ir vykdymas
   Pardavimai, sąskaitų išrašymas, gaminių ar paslaugų pristatymas, registracija nešiojamųjų renginių programėlėse ar tinklalapiuose, garantija, paslaugų pranešimai, klientų aptarnavimas
   Klientų aptarnavimas (jūsų prašymu)
   Pagalbos teikimas ryšių kanalais, pvz., per klientų ar užklausų aptarnavimo centrus
   Tiesioginė rinkodara
   Bendravimo su vartotojais ir / arba verslo klientais (tik tam tikrose šalyse) skatinimas, reklaminiai e-laiškai, rinkos tyrimai, asmeniškai jums skirtų gaminių ir pasiūlymų (pvz., mūsų tinklalapiuose, programinėje įrangose ar kitomis ryšio priemonėmis) pateikimas
   Mūsų interesų / turto saugumas ir apsauga
   Techninių ir organizacinių saugumo priemonių taikymas bei palaikymas, vidaus audito ir tyrimų atlikimas, galimų interesų konfliktų vertinimas
   Teisinių pareigų vykdymas
   Duomenų atskleidimas valdžios institucijoms ar rinkos priežiūros įstaigoms pagal šalių, kuriose mes veikiame, įstatymus, pvz., mokesčių ir socialinio draudimo įmokos, pareigos saugoti įrašus ir teikti pranešimus, veiklos atitikties auditas, valstybiniai patikrinimai ir kiti reikalavimai iš valdžios institucijų ar valstybinių tarnybų, teisinės procedūros, pvz., šaukimai į teismą, savo teisių gynimas ir veiksmai, susiję su bet kokiais vidiniais skundais ar pretenzijomis
   Teisinių reikalavimų gynyba
   Teisinių reikalavimų, su kurias mes esame ar galime būti susiję, pareiškimas, vykdymas ar gynyba
   Jeigu mes prašome jūsų pateikti savo duomenis, bet jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais mes negalėsime užtikrinti pilno mūsų gaminių, paslaugų, sistemų ar programinės įrangos veikimo. Taip pat gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime įgyvendinti kai kurių jūsų prašymų.

   KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS RINKODAROJE?

    

   “[Company] B.V.” ir kitos atitinkamos su Philips Lighting susijusios bendrovės gali jums reguliariai siųsti reklaminius pranešimus apie savo gaminius, paslaugas, renginius ir akcijas.

   Tokiuose reklaminiuose pranešimuose gali būti naudojamas “PHILIPS” prekinis ženklas ir jie gali būti siunčiami įvairiais kanalais: e-paštu, SMS žinutėmis, paprastu paštu, trečiųjų šalių socialiniais tinklais.

   Siekiant jums užtikrinti geriausią jums skirtą aptarnavimą, kartais tokie pranešimai gali būti pritaikyti pagal jūsų poreikius (pavyzdžiui, kadangi jūs taip mums nurodėte, kadangi mes padarėme tokią išvadą pagal jūsų lankymąsi mūsų tinklalapyje arba remiantis nuorodomis, kurias jūs paspaudžiate mūsų e-laiškuose).

   Jeigu to reikalauja taikomi įstatymai, prieš atlikdami aukščiau minėtus veiksmus, mes paprašysime jūsų sutikimo.

   Be to, mes suteiksime jums galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą (atsisakyti tokios komunikacijos).

   Konkrečiai, jūs visuomet galite atsisakyti gauti su reklama susijusius e-laiškus vadovaudamiesi atsisakymo instrukcijomis, kurios pateiktos kiekviename e-laiške. Jeigu galite prisijungti prie Philips Lighting paskyros, jums gali būti prieinama galimybė pakeisti pranešimų nustatymus atitinkamoje mūsų tinklalapio arba paskyros dalyje. Norėdami atsisakyti gauti su reklama susijusius pranešimus, jūs visada galite su mumis susisiekti (kontaktinius duomenis rasite žemiau skyriuje “Kokius jūs turite pasirinkimus?”).

   Prašome turėti omenyje, kad net jeigu atsisakysite reklaminių pranešimų, vis tiek toliau galite gauti iš mūsų administracinę informaciją, pvz., informaciją apie mūsų gaminių techninius atnaujinimus, užsakymų patvirtinimus, pranešimus apie jūsų paskyros naudojimą ir kitus svarbius pranešimus.

   KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

    

   Siekdami apdoroti jūsų duomenis, galime vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

   • Jūsų sutikimas (tiktai kada teisiškai reikalaujama arba leidžiama). Jeigu mes remiamės jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu jūsų duomenų apdorojimui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
   • Būtinybė su jumis nustatyti sutartinius santykius ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
   • Būtinybė laikytis teisinių įsipareigojimų ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   • Būtinybė saugoti savo teisėtus interesus, tame tarpe:

   o         Užtikrinti mūsų tinklų ir informacijos saugumą

   o         Administruoti ir apskritai vykdyti veiklą Bendrovėje

   o         Užkirsti kelią tariamiems ar faktiniams teisės pažeidimams, verslo klientų sutarties pažeidimams ar  Philips Lighting Bendrųjų verslo principų ar kitos Philips Lighting politikos nesilaikymui ar tokius pažeidimus tirti;

   • Būtinybė atsakyti į jūsų prašymus;
   • Būtinybė apsaugoti bet kokio asmens gyvybiškai svarbius interesus;
   • Bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia vietos įstatymai.

   KADA MES DALINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS?

    

   Mes nesidaliname jokiais jūsų duomenimis, išskyrus atskirais čia aprašytais atvejais.

   Jeigu siekiant šiame Pranešime apibrėžtų tikslų tai yra būtina, mes galime atskleisti jūsų duomenis šioms organizacijoms:

   • Su Philips Lighting susijusioms bendrovėms: atsižvelgiant į pasaulinį mūsų veiklos pobūdį, jūsų duomenimis gali būti dalinamasi su tam tikromis su Philips Lighting susijusiomis bendrovėmis.  Prieigą prie jūsų duomenų Philips Lighting viduje bus suteikiama pagal “būtinybės žinoti” principą;
   • Paslaugų teikėjams: kaip ir daugelis verslų, mes galime pavesti tam tikrus duomenų tvarkymo darbus patikimiems išoriniams paslaugų teikėjams, kurie galėtų atlikti tam tikras funkcijas ir teikti mums tam tikras paslaugas, pvz., informacinių ir ryšių technologijų (ICT) paslaugų teikėjams, konsultantams, krovinių vežėjams;
   • Verslo partneriams: galime pasidalinti jūsų duomenimis su patikimais verslo partneriais, kad jie galėtų suteikti jums reikalingas paslaugas;
   • Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja įstatymai arba kai būtina ginti savo teises, galime pasidalinti jūsų duomenimis su organizacijomis, kurios prižiūri Philips Lighting veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.
   • Profesionaliems patarėjams ir kitiems asmenims: mes galime dalintis jūsų duomenimis su kitomis šalimis, įskaitant profesinius patarėjus, pvz., bankais, draudimo bendrovėmis, auditoriais, teisininkais, buhalteriais, kitais profesionaliais patarėjais.
   • Kitoms šalims, kiek tai susiję su sandoriais dėl verslo: kartais mes taip pat galime pasidalinti jūsų duomenimis atlikdami sandorius dėl verslo, pvz., verslo ar verslo dalies pardavimas kitai bendrovei, bet kokia reorganizacija, susijungimas, bendros įmonės steigimas arba kitoks mūsų verslo, turto, ar akcijų perdavimas (taip pat ir susijęs su bankrotu ar bet kokia panašia procedūra).

   KADA MES PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS Į UŽSIENĮ?

    

   Dėl pasaulinio mūsų veiklos pobūdžio duomenys, kuriuos jūsų pateikiate, gali būti perduoti arba prie jų gali prieiti su Philips Lighting susijusios bendrovės ir patikimi tretieji asmenys visame pasaulyje. Todėl jūsų duomenys gali būti tvarkomi už šalies, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šiame Pranešime.

   Jeigu esate šalyje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, mes galime perduoti jūsų duomenis šalims už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių šalių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas šalis, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, mes imamės atitinkamų priemonių jūsų duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su Philips Lighting Privatumo skyriumi (kontaktinius duomenis rasite žemiau esančiame skyriuje “Kokius jūs turite pasirinkimus?”).

   KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

    

   Jūsų duomenis saugome laiką, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje “Kaip mes naudojame jūsų duomenis?”). Prašome turėti omenyje, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį. Kriterijai, kuriuose mes naudojame duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, apima toliau nurodytus:

   • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad galėtume teikti jums savo gaminius ar paslaugas arba vykdyti savo veiklą?
   • Ar turite pas mus paskyrą? Tokiu atveju laikysime jūsų duomenis kol jūsų paskyra bus aktyvi arba kol mes turėsime teikti jums paslaugas.
   • Ar esame teisiškai, sutartimi ar panašiai įpareigoti saugoti jūsų duomenis? Pavydžiu gali būti privalomi atitinkamos šalies duomenų saugojimo įstatymai, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tyrimui svarbius duomenis arba duomenys, kurie turi būti laikomi bylinėjimosi tikslais.

   KAIP MES UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ?

    

   Siekdami apsaugoti jūsų duomenis, mes imsimės tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą mūsų paslaugų teikėjams naudoti tinkamas priemones jūsų duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, mes įdiegėme technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų. 

   KOKIOS YRA JŪSŲ PAREIGOS?

    

   Norėtume jums priminti, kad jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai nuo jūsų priklauso, jog duomenys, kuriuos mums pateikiate yra tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu jūs pateikiate mums kitų žmonių duomenis, jūsų pareiga yra rinkti tokią informaciją laikantis vietos teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, jūs turite informuoti kitus žmones, kurių duomenis mums pateikiate, apie šio Pranešimo turinį ir gauti jų sutikimą.

   KOKIUS JŪS TURITE PASIRINKIMUS?

    

   Mes siekiame jums suteikti galimybę susipažinti su jūsų duomenimis. Paprastai jūs galite savarankiškai valdyti savo duomenis (pvz., prisijungdami prie savo paskyros) ir juos atnaujinti, keisti arba, jeigu tai teisėtai įmanoma, ištrinti. Tokiu atveju mes stipriai skatiname valdyti savo duomenis.

    

   Jūs visuomet galite susisiekti su Privatumo skyriumi, jeigu norite:

   • peržiūrėti, pakeisti arba ištrinti mums pateiktus duomenis (nebent Philips Lighting yra leidžiama arba privaloma saugoti tokius duomenis);
   • nesutikti su tam tikromis duomenų tvarkymo operacijomis (pvz., atsisakyti reklaminių pranešimų);
   • gauti savo duomenų kopiją (įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu – tiek, keik to reikalauja taikytini įstatymai);
   •  užduoti mums bet kokius kitus klausimus, susijusius su jūsų duomenų apsauga Philips Lighting.

    

   Mūsų Privatumo skyriaus kontaktiniai duomenys:

    

   Mes dėsime visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptume į jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Tam tikrais atvejais, prieš pradėdami vykdyti jūsų prašymą, mes galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę. Jeigu jūsų netenkina gautas atsakymas, galite pateikti skundą atitinkamai savo šalies priežiūros institucijai.

   KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

    

   Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus (cookies) ir kitas sekimo technologijas, rasite mūsų “Pranešime apie slapukus” (kurį galimą rasti mūsų Philips Lighting Privatumo skyriaus tinklalapyje, dalyje “Teisinė informacija”).

   AR MES RENKAME DUOMENIS IŠ VAIKŲ?

    

   Mes  nerenkame jokios informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus.

   • Speciali pastaba vaikams iki 16 metų: jeigu esate jaunesni nei 16 metų, patariame prieš pateikiant mums savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą;
   • Speciali pastaba vaikų, jaunesnių nei 16 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip jūsų vaikai naudoja mūsų gaminius, sistemas, paslaugas, programinę įrangą (įskaitant tinklalapius ir kitus skaitmeninius kanalus), kad įsitikintumėte, jog jūsų vaikas nepateikia mums asmens duomenų neatsiklausęs jūsų leidimo.

   KADA BUS ŠIO PRIVATUMO PRANEŠIMO ATNAUJINIMŲ?

    

   This privacy notice might change from to time.

   The most current version of this Notice will govern our use of your data and can be found in the website of the Philips Lighting Privacy Center, see “Legal information” section.